Zieleń Miejska Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej
Gdzie jestem: Strona .. Majątek Spółki

Majątek Spółki


Kapitał zakładowy: 

1 984 000 zł podzielony na 3 968 udziałów po 500 zł każdy, 100% udziałów należy do Gminy Bielsko-Biała.

Aktywa:                     3 910 169,62 zł 
w tym: 
Aktywa trwałe:         2 273 979,21 zł
Aktywa obrotowe:    1 636 190,41 zł

Historia zmian

  • Dnia 2015-01-29 08:04:58 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-29 08:04:35 utworzono przez Maciej Hryculak