Zieleń Miejska Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej
Gdzie jestem: Strona .. Podstawy prawne działalności

Podstawy prawne działalności

Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Bielsku-Białej jest spółką prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Gmina Bielsko-Biała. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie został jej nadany nr 0000038284

    Spółka działa na podstawie przepisów prawa, a szczególności do jej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

    Fakt, iż jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Bielsko-Biała, jest jedynym udziałowcem w spółce Zieleń Miejska, powoduje zastosowanie ograniczeń prawnych – oprócz stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dla przedsiębiorców, Zieleń Miejska Sp. z o.o. dodatkowo musi działać zgodnie z przepisami normującymi racjonalne wydawanie środków, np. ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych czy też Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

Historia zmian

  • Dnia 2015-02-05 09:47:50 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-30 12:05:35 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-30 11:31:01 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-30 11:28:14 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-30 11:23:24 utworzono przez Maciej Hryculak