Zieleń Miejska Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej
Gdzie jestem: Strona .. Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione


Informacja publiczna będąca w posiadaniu Zieleni Miejskiej Sp. z o.o., która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na oddzielny wniosek. Wniosek należy złożyć w sekretariacie spółki. Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Dyrektor.

Lista plików

Historia zmian

  • Dnia 2015-03-16 12:19:05 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-30 12:26:21 zaaktualizowano przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-30 12:25:48 dodano plik przez Maciej Hryculak
  • Dnia 2015-01-30 12:25:48 utworzono przez Maciej Hryculak